info@iie.co.ir         09103551955

  شنبه تا چهارشنبه 8:30 صبح تا 16:30 و پنج شنبه ها تا 13:00 

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه
Rate this post

پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

کشتارگاه ها به علت کشتار حیوانات و تمیز کردن تأسیسات ، حجم زیادی از فاضلاب کشتارگاه را تولید میکنند. فاضلاب تازه درای رنگ خاکستری و بوی بد می باشد . رنگ آن به تدریج با گذشت زمان به سیاه تغییر می کند ، به طور کلی صنعت فرآوری گوشت از 24 درصد کل آب شیرین مصرفی صنایع غذایی و آشامیدنی و تا 29 درصد از آب مصرفی بخش کشاورزی در سراسر جهان استفاده می کند. ترکیب فاضلاب بسته به فرآیندهای صنعتی متنوع و تقاضای آب به طور قابل توجهی متفاوت است. کشتارگاه ها بخشی از یک صنعت بزرگ هستند که در بسیاری از کشورهای جهان که گوشت بخش مهمی از رژیم غذایی آنهاست، رایج است. بنابراین، فاضلاب کشتارگاه¬ها نیاز به تصفیه قابل توجهی برای انتشار ایمن و پایدار به محیط دارند.
فاضلاب کشتارگاه حاوی خون، پروتئین، چربی و مواد جامد معلق رقیق شده است، در نتیجه غلظت مواد آلی و مغذی در این فاضلاب متفاوت است و بقایای آن تا حدی حل می‌شوند و در صورت رهاسازی بدون تصفیه آلودگی بسیار زیادی در بستر رودخانه‌ها و سایر آب‌ها ایجاد می‌کنند. مقدار پارامترهای این فاضلاب به طور معمول به صورت زیر است:

مقدار پارامتر
150-5000 BOD5 (mg/L)
500-1500 COD (mg/L)
70-1200 TOC (mg/L)
270-6500 TSS (mg/L)
50-850 TN (mg/L)
25-200 TP (mg/L)
200-300 کدورت
مقدار پارامترهای فاضلاب

روش تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

روش های تصفیه برای پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه با روش های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب شهری قابل مقایسه است و شامل تصفیه اولیه، ثانویه و پیشرفته میباشد. با این حال، این نیاز به تصفیه اولیه را برطرف نمیکند. روش های متعددی برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه پس از پیش تصفیه وجود دارد که می توان آنها را به چهار دسته اصلی تقسیم کرد: تصفیه فیزیک و شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی،فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و فرآیندهای ترکیبی.

پیش تصفیه در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

در پیش تصفیه پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، تمام مواد جامد و ذرات بزرگ تولید شده در طی فرآیند کشتار از فاضلاب جدا می شوند. عملیات معمول برای حذف اولیه TSS در فاضلاب شامل غربالگرهای معمولی، صافی‌ها یا غربال‌ها است. جامدات بزرگ در فاضلاب با قطر 10-30 میلی متر بر روی مش صفحه نمایشگر باقی می ماند. غربالگرهای چرخشی برای نگه داشتن مواد جامد با قطر بیش از 0.5 میلی متر به منظور جلوگیری از رسوب و گرفتگی تجهیزات استفاده می شود. تراکم‌کننده‌های اسکرو برای انتقال، آب‌گیری و فشرده‌سازی تمام جامدات باقی‌مانده از غربال‌گرهای قبلی استفاده می‌شوند و رطوبت و حجم را به حداقل می‌رسانند تا به عنوان زباله جامد در نظر گرفته شوند. سایر پیش تصفیه ها شامل همگن سازی/یکسان سازی، شناورسازی، و ته نشین ها می باشد. علاوه بر این، غربالگری می-تواند تا 60٪ از مواد جامد و بیش از 30٪ از BOD را از فاضلاب کشتارگاه حذف کند.

سیستم DAF در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

پس از تصفیه اولیه در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه، بسته به قدرت فاضلاب توصیه می شود پساب را به تصفیه اولیه بعدی یا ثانویه ارسال کنید. یکی از روش های معمول تصفیه اولیه، فرآیند DAF است، به ویژه برای کاهش چربی، TSS و BOD. کارایی سیستم DAF در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه را می توان با افزودن پلیمرها و سایر لخته سازها برای تنظیم PH و لخته سازی ذرات افزایش داد. منعقد کننده های خون مانند کلرید آهن و سولفات آلومینیوم را میتوان برای ارتقای ویژگیهای پساب و آلاینده های آن به پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اضافه کرد. راندمان فرآیند DAF برای حذف COD و BOD معمولاً به ترتیب از 30 تا 90 درصد و از 70 تا 80 درصد است. سیستم های DAF همچنین قادر به دستیابی به حذف متوسط تا زیاد مواد مغذی هستند.


تصفیه بیولوژیکی در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

کاهش غلظت BOD در فاضلاب کشتارگاه تمرکز اصلی تصفیه ثانویه با حذف ترکیبات آلی محلول باقی مانده پس از تصفیه اولیه است. تصفیه بیولوژیکی معمولاً به عنوان یک فرآیند تصفیه ثانویه در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه اعمال می¬شود، جایی که هضم هوازی و بی هوازی به عنوان فرآیندهای جداگانه یا ترکیبی بسته به ویژگی های فاضلاب کشتارگاه مورد تصفیه استفاده می¬شود. تصفیه بیولوژیکی برای حذف مواد آلی و در نهایت پاتوژن ها از پساب های گشتارگاه با استفاده از میکروارگانیسم ها استفاده می شود. علاوه بر این، تصفیه بیولوژیکی قادر است تا 90٪ BOD را از پساب ها با فرآیندهای هوازی یا بی هوازی حذف کند. تصفیه بیولوژیکی ممکن است شامل ترکیبات مختلفی از فرآیندهای مختلف از جمله تالاب های بی هوازی، هوازی و اختیاری، لجن فعال و فیلترهای چکنده باشد.


فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در پکیج تصفیه فاضلاب کشتارگاه

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در حال تبدیل شدن به یک جایگزین جالب برای تصفیه مرسوم و یک گزینه تصفیه مکمل، به عنوان پیش تصفیه یا تصفیه تکمیلی برای فرآیندهای بیولوژیکی فعلی هستند. علاوه بر این، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته ممکن است میکروارگانیسم‌ها را بدون افزودن مواد شیمیایی اضافی به فاضلاب کشتارگاه در مقایسه با تکنیک‌های دیگر مانند کلرزنی که معمولاً در ضدعفونی آب استفاده می‌شود، غیرفعال کنند، بنابراین از تشکیل احتمالی محصولات جانبی خطرناک جلوگیری می‌کنند. بنابراین، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به عنوان فرآیندهای تخریب پیشرفته، استفاده مجدد از آب و کنترل آلودگی که نتایج کلی عالی را به عنوان تصفیه تکمیلی نشان می‌دهند، مفید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.