پروژه ها

– 4800 متر مکعب در شبانه روز Double RO ( بزرگترین نمونه در کشور )……….. شرکت کشت و صنعت کارون
– 2400 متر مکعب در شبانه روز RO (دریایی – Sea Water ) ……………………… شرکت فولاد مبارکه
– 250 متر مکعب در شبانه روز RO ……………………………………………………. هواپیما سازی ایران ( هسا )
– 60 متر مکعب در شبانه روز RO ……………………………………………………… پالایشگاه اصفهان
– 250 و 100 متر مکعب در شبانه روز RO ……………………………………………. ورزشگاه نقش جهان (باشگاه سپاهان)
– چندین سیستم تصفیه(وندور اصلی سیستم های تصفیه آب و پساب)………… گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)
– 75 متر مکعب در شبانه روز RO ……………………………………………………… شرکت شیمی نفت پاسارگاد
– 10 متر مکعب در شبانه روز RO ……………………………………………………… شرکت سرو صنعت سپاهان (ایران خودرو)
– 10 متر مکعب در شبانه روز RO ………………………………………………………. صنایع تولیدی مخازن PE رادمان پلاست
– 100 متر مکعب در شبانه روز RO …………………………………………………….. شرکت چینی اصفهان
– 100 متر مکعب در شبانه روز RO …………………………………………………….. گلخانه سبز آرنگ دهاقان
– 100 متر مکعب در شبانه روز RO …………………………………………………….. صنایع پرورش دام و گاوداری قزوینی
– 250 متر مکعب در شبانه روز RO …………………………………………………….. بیمارستان اطفال ابوذر اهواز
– 10 متر مکعب در شبانه روز RO ………………………………………………………. صنایع پرورش مرغ-مهندس حمید-ماهشهر
– 100 متر مکعب در شبانه روز RO …………………………………………………….. آب آشامیدنی – مجموعه فرهنگی اقامتی الرضا – عراق
– 25 متر مکعب در شبانه روز RO ………………………………………………………. صنایع شیمیائی کریم حصه – کردستان عراق
– وندور تامین مواد شیمیایی در زمینه آب و پساب و قطعات مربوطه از جمله انواع آنتی اسکالانت،انواع مواد ضد خورندگی ،بایو ساید،دترجنت ،مواد دیگ بخار ،ممبران و … برای بسیاری از شرکت های بزرگ مثل پترو پارس،پتروشیمی شیراز و …….
– طراح و سازنده انواع پمپ های ضد اسید و شیمیایی پلیمری در دبی و فشار های مختلف و بدون محدودیت با مشتریانی از قبیل پتروشیمی آبادان ، پتروشیمی فریمان مشهد ، مجتمع فولاد مبارکه ،صنایع دفاع زرین شهر و بسیاری شرکت های دیگر.